Studeren in Delft

Studeren aan de Technische Universiteit Delft

Er wordt veel aandacht besteed aan de studiebegeleiding van de studenten. Als eerstejaarsstudent krijg je bij Moeder Delftsche een ouderejaars mentor toegewezen, die je zal helpen met je eerste stappen op de faculteit. Bij vragen kan je de zedenmeester altijd contacteren via mail.

De tentamenregeling

Het collegejaar loopt van begin september tot eind juni en wordt onderverdeeld in vier kwartalen van elk ongeveer 10 weken. De laatste drie weken van elk kwartaal bestaan uit één week 'blok' en twee weken tentamens. Voor elk vak wordt er tweemaal per jaar een tentamen ingericht: tijdens het kwartaal dat het vak gegeven wordt en het kwartaal erna. Dit betekent dat er in augustus nog een extra mogelijkheid is om tentamens af te leggen voor vakken die in het vierde kwartaal gegeven worden, maar meestal niet voor vakken die voor het vierde kwartaal gegeven worden. De meeste tentamens worden schriftelijk of via de computer afgelegd; pas in de eindfase van je studie komen er ook mondelinge tentamens voor. Als je minstens een 5.75 op tien hebt gehaald, dan ben je geslaagd. Je hebt dat vak dan ‘binnen’ en hoeft dat tentamen nooit meer af te leggen, tenzij je voor een hoger cijfer zou willen gaan. Het beste resultaat telt namelijk. Heb je minder dan een 5.75 gehaald, dan moet je het tentamen op een van de verschillende data, verspreid over het jaar, opnieuw afleggen. In Nederland is er dus geen sprake van eerste en tweede zittijd of van een jaar ‘bissen’. Heb je een jaar gestudeerd, dan word je een tweedejaars student maar dan kan het zijn dat je nog een aantal eerstejaarsvakken moet halen, en zo ook in de volgende jaren. De bedoeling is natuurlijk om de achterstand met het werkelijke studieprogramma zo klein mogelijk te houden, voor de projecten en practica gelden namelijk wel toelatingseisen. Ook moet je je Bachelor afgerond hebben om aan de Master te mogen beginnen. Om de grootte, moeilijkheid of de belangrijkheid van een vak aan te geven wordt er met een puntensysteem gewerkt. Een volledig studiejaar komt overeen met 60 studiepunten (ECTS). De academische jaarindeling vind je hier.

Vergelijking met het Belgische onderwijssysteem

Het Nederlandse systeem heeft voor- en nadelen. Omdat er meerdere malen per jaar tentamens zijn, lopen vakken over kortere periodes en heb je meteen na die lesperiode een tentamen over dat vak. Haal je een tentamen niet, dan kan je het later overdoen. Bij onvoldoendes moet je dus niet meteen een volledig jaar bissen. Aangezien je vrij bent in het al dan niet afleggen van een tentamen, moet je een goede jaarplanning opstellen. Wees dus voorzichtig; stel een zwaar tentamen niet steeds uit en houd je aan een goede planning. In tegenstelling tot in België ben je, als je aan elke tentamenperiode deelneemt, het hele jaar door intensief aan het studeren. Vakanties vallen dikwijls vlak voor of tijdens een tentamenperiode en de zomervakantie is korter. Het Nederlandse systeem is daarom zeker niet gemakkelijker dan het Belgische systeem, maar met voldoende planning en doorzettingsvermogen is het goed haalbaar.

Bij de studieadviseur kan je altijd terecht met vragen over je studie en je resultaten. Het student Facility center (sFc) kan je helpen met problemen en vragen die opkomen tijdens je verblijf in Delft. Het contact tussen studenten en docenten loopt eveneens soepel. Je kan gewoon een docent aanspreken of een mail sturen om onduidelijkheden en opmerkingen betreffende zijn/haar vak te bespreken. Ook de studievereniging van je faculteit (voor LR is dat bijvoorbeeld de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ (VSV)) staat voor je klaar.

Erkenning van het diploma in het buitenland

Na het afronden van je studie in Nederland wil je natuurlijk dat het diploma dat je hebt behaald, erkend wordt door de Belgische overheid. Nederlandse bachelor- en masterdiploma's worden automatisch erkend als niveaugelijkwaardig met Vlaamse bachelor- en masterdiploma's. Meer informatie over de gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen vind je op de website van de Vlaamse overheid. 

In 1995 heeft de US Accreditation Board for engineering and Technology (ABeT) de opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft als eerste in Europa een internationale erkenning gegeven. De opleiding wordt gelijkwaardig bevonden aan de Master of Science-opleidingen (MSc) Aerospace Engineering in de Verenigde staten.

Toelatingseisen

Voor de verschillende toelatingseisen kan je altijd terecht op de website van de universiteit of op de website van jouw opleiding.