Praesidium

Het praesidium bestaat uit verkozen, geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van onze studentenvereniging. Het zijn zij die studentenvereniging maken tot wat ze is, en meestal zijn zij dan ook dag en nacht in de weer om al de activiteiten op vrijwillige basis mogelijk te maken voor onze leden en medestudenten.

Praesidium

Het praesidium heeft een advies- en leidinggevende functie. Zij maken de strategische beslissing welke richting de vereniging uitgaat zodat deze relevant blijft voor haar leden en alumni. Elke lid van het praesidium zal actief betrokken zijn bij het werk van één van de commissies zodat communicatie efficiënt en duidelijk verloopt. Het praesidium bestaat dit jaar uit:

 • Praeses: Arnaud Mathieu – praesidium@moederdelftsche.nl
 • Vice-praeses: Louis Van Cauwenberghe
 • Quaestor: Sander Dekeyser
 • Abactis: Ruben Dekeyser
 • Schachtentemmer: Ruben Koningsveld
 • Zedenmeester: Karian Bruyndonckx
 • Public Relations: Kato Vanaken – extern@moederdelftsche.nl

Commissies

De commissies hebben een organiserende functie en staan in voor de eigenlijke organisatie van de activiteiten voor de leden. Ze bestaan uit commilitones, en zijn de eindverantwoordelijken voor de desbetreffende activiteiten. De commissies bestaan dit jaar uit:

 • Cultuur – cultuur@moederdelftsche.nl
  • Voorzitter: Flo Verhelst
  • Penningmeester: Marie-Batisse Heite
  • Secretatis: Aline Leflot
  • Commissaris Clubweekend: Kasper Masure
 • Feest – feest@moederdelftsche.nl
  • Voorzitter: Mathieu Butenaerts
  • Penningmeester Q1: Lukas Roels
  • Secretatis: Rune Decuyper
  • Commissaris Q1: Thomas van Himbeeck
  • Commissaris Q2-Q4: Sebastien Stevens
  • Commissaris Q3-Q4: Mathieu Van der Straeten
 • Media – media@moederdelftsche.nl
  • Voorzitter: Emma Sanders
  • Penningmeester: Mattijs Strubbe
  • Secretaris: Maxim Michielsen
  • Commissaris Nieuwbrief: Evert De Vroey
 • Sport – sport@moederdelftsche.nl
  • Voorzitter: Matthias Claeys
  • Penningmeester: Frederick Dequae
  • Secretaris: Tine Coutuer
  • Commissaris Skireis: Theodore Devoldere
 • Tap - tapcommissie@moederdelftsche.nl
  • Oscar Carpentier - Later bij Cultuur
  • Quinten Van Opstal
  • Elke Stevens
 • Kascommissie:
  • Fabien Dahmani
  • Bram Amant
  • Oscar Carpentier