Praesidium

Het praesidium bestaat uit verkozen, geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van onze studentenvereniging. Het zijn zij die studentenvereniging maken tot wat ze is, en meestal zijn zij dan ook dag en nacht in de weer om al de activiteiten op vrijwillige basis mogelijk te maken voor onze leden en medestudenten. Het praesidium is opgesplitst in twee groepen: het hoofdpraesidium en de commissieleiders.     

Hoofdpraesidium

Het hoofdpraesidium heeft een advies- en leidinggevende functie. Zij maken de strategische beslissing welke richting de vereniging uitgaat zodat deze relevant blijft voor haar leden en alumni. Elke lid van het praesidium zal actief betrokken zijn bij het werk van een van de commissies zodat communicatie efficiënt en duidelijk verloopt. Het hoofdpraesidium bestaat dit jaar uit:

  • Praeses: Jan Swinnen – praesidium@moederdelftsche.nl
  • Vice-praeses: Sam Hofman; Benjamin De Bosscher
  • Quaestor: Wouter Duchateau
  • Ab-actis: Jeff Maes
  • Schachtentemmer: Isaac Seminck
  • Zedenmeester: Fréderic Dupon
  • Public Relations: Loïc Struyvelt – extern@moederdelftsche.nl

Commissieleiders

De commissieleiders hebben een organiserende functie en staan in voor de eigenlijke organisatie van de activiteiten voor de leden. Ze staan aan het hoofd van een commissie, bestaande uit commilitones, en zijn de eindverantwoordelijken voor de desbetreffende activiteiten. De commissieleiders die alles in goede banen leiden zijn dit jaar: