Praesidium

Het praesidium bestaat uit verkozen, geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van onze studentenvereniging. Het zijn zij die studentenvereniging maken tot wat ze is, en meestal zijn zij dan ook dag en nacht in de weer om al de activiteiten op vrijwillige basis mogelijk te maken voor onze leden en medestudenten.

Praesidium

Het praesidium heeft een advies- en leidinggevende functie. Zij maken de strategische beslissing welke richting de vereniging uitgaat zodat deze relevant blijft voor haar leden en alumni. Elke lid van het praesidium zal actief betrokken zijn bij het werk van één van de commissies zodat communicatie efficiënt en duidelijk verloopt. Het praesidium bestaat dit jaar uit:

Commissies

De commissies hebben een organiserende functie en staan in voor de eigenlijke organisatie van de activiteiten voor de leden. Ze bestaan uit commilitones, en zijn de eindverantwoordelijken voor de desbetreffende activiteiten. De commissies bestaan dit jaar uit:

 • Feest – feest@moederdelftsche.nl
  • Gytha Mettepenningen
  • Edward Pauwels
  • Sebastien Stevens
  • Louis Van Cauwenberghe
 • Cultuur – cultuur@moederdelftsche.nl
  • Fabien Dahmani
  • Niels Rubberecht
  • Christina Swinnen
  • Kato Vanaken
 • Media – media@moederdelftsche.nl
  • Mathieu Butenaerts
  • Kilian Callebaut
  • Evert De Vroey
  • Louis Naets
  • Abel Van Steenweghen
   Mathieu, Kilian en Abel zetten zich daarnaast ook in voor het uitbouwen van de website.
 • Sport – sport@moederdelftsche.nl
  • Willem Dekeyser
  • Kapser Masure
  • Michiel Peeters
  • Elke Stevens